Hlavná stránka projektu - Zadanie
zadanie č. 2

Dátum ukončenia
13. Október 2009 v 11:56

Popis
Podľa zrnitostného zloženia pôdy rozdeľujeme na tieto druhy:

Piesočnaté pôdy (ľahké) - obsahujú veľa zŕn piesku, vznikli na naviatych pieskoch a riečnych náplavoch. Medzi zrnami piesku majú veľa vzduchu a ľahko vysychajú. Ľahko prepúšťajú vodu a sú málo úrodné.

Hlinité pôdy (stredne ťažké) - obsahujú veľa prachových častíc. Vyvinuli sa na sprašiach. Vyskytujú sa na sopečných horninách. Sú to najlepšie poľnohospodárske pôdy.

Ílovité pôdy (ťažké) - sa nachádzajú na ílovitých horninách, ktoré vznikli usadzovaním jemného bahna na dne morí a jazier. Vyskytujú sa v podhorských častiach nížin a v kotlinách. Za sucha tvrdnú a pukajú, nasiaknuté vodou sú mazľavé. Ťažko sa obrábajú a sú menej úrodné.

Skeletnaté pôdy - nachádzajú sa v horských oblastiach, obsahujú mnoho kameňa, vznikli zvetraním materskej horniny. Zlé sa obrábajú a väčšinou ich pokrývajú lesy.

Do mapy Slovenska zakreslite rozšírenie skeletnatých pôd.

Obrázok mapky si najskôr uložte a potom ho budete môcť upravovať napr. v programe "Skicár (Paint)" 

Postup ako zakresľovať do mapy si môžete pozrieť na stránkach:

http://www.oslovensku.sk/download/projekty/kupele/Postup_pri_tvorbe_bodov_a_znaciek_do_mapy.pdf
http://www.oslovensku.sk/download/projekty/kupele/Postup_pri_tvorbe_trasy_do_mapy.pdf


  1 2 >   >>|
Autor(ri) Prvé odovzdanie Odovzdanie Spätné väzby
  1 2 >   >>|