Hlavná stránka projektu - Zadanie
zadanie č. 4

Dátum ukončenia
13. Október 2009 v 12:06

Popis
Rozlišujeme pôdne typy a pôdne druhy.

Pôdny typ je veľká skupina pôd, ktoré sa vyvíjali v bioklimatických a hydrologických podmienkach jedného typu, spravidla na určitých skupinách materských substrátov a sú charakterizované výrazným prejavom základného pôdotvorného procesu, ktorý sa však môže kombinovať s druhými procesmi.
Pôdny typ obsahuje teda pôdy, ktoré vznikli v určitom type prírodnej krajiny. Pôdy jedného typu sú charakterizované: 1. zhodným príchodom organických látok, 2. zhodným rozkladom minerálneho podielu, 3. zhodným charakterom migrácie látok, 4. zhodnou stavbou pôdneho profilu, 5. relatívne rovnakou prirodzenou úrodnosťou.

Podľa percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií sa pôdy triedia na tzv. pôdne druhy. Pre tento účel je zostavených viacero národných i medzinárodných klasifikácii.

Pre vyjadrenie zrnitosti pôd sa u nás najviac používa Novákova klasifikácia. Táto triedi pôdy na 7 druhov podľa obsahu hrubého ílu.

Určte aké pôdne typy a pôdne druhy sa nachádzajú vo Vašom okolí. Môže Vám pomôcť mapa na http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pd/pd.aspx a http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx

  1 2 >   >>|
Autor(ri) Prvé odovzdanie Odovzdanie Spätné väzby
  1 2 >   >>|