Hlavná stránka projektu - Cvičenia : Malý test

Pokúste sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. Pomôžte si aj atlasom a nezabudnite pri riešeniach rozmýšľať.

Bez časového obmedzenia
K dispozícii od 18. November 2008 v 15:00

Otázka 1
1.
Ktoré charakteristiky teploty vzduchu a tlaku vzduchu k sebe vo všeobecnosti patria?

vysoká teplota a vysoký tlak

vysoká teplota a nízky tlak

nízka teplota a vysoký tlak

nízka teplota a nízky tlak

Viacnásobné odpovede
Otázka 2
2.

Ku každému z miest v ľavom stĺpci patrí jedna trojica hodnôt v pravom stĺpci. Tie predstavujú priemernú januárovú teplotu vzduchu, priemernú júlovú teplotu (v °C) a priemerný ročný úhrn zrážok (v mm). Pokúste sa priradiť mestá a hodnoty k sebe.

Bergen (Nórsko)                                             –13,6   20,8     332

Karaganda (Kazachstan)                                 –3,9     18,2     689

Manaus (Brazília)                                            11,3     26,7     943

Sliač                                                                1,5       15,0     1 958

Zakynthos (Grécko)                                        25,8     26,5     2 272 

1. Bergen (Nórsko)      A. –13,6 20,8 332
2. Karaganda (Kazachstan)      B. –3,9 18,2 689
3. Manaus (Brazília)      C. 11,3 26,7 943
4. Sliač      D. 1,5 15,0 1 958
5. Zakynthos (Grécko)      E. 25,8 26,5 2 272
Otázka 3
3.

Určte, v ktorom z nasledujúcich 4 miest vystupuje ortuťový stĺpec „maximálneho“ teplomera najvyššie :

Asuán (Egypt)

Perth (Austrália)

Yaoundé (Kamerun)

Zaragoza (Španielsko).

Cennejšie je, keď pritom porozmýšľate a nebudete pátrať po daných hodnotách na internete.

Jedna správna odpoveď
Otázka 4
4.

Určte, v ktorom z nasledujúcich 4 miest klesá ortuťový stĺpec „minimálneho“ teplomera najnižšie.

Anchorage (USA – Aljaška)

Irkutsk (Rusko)

Punta Arenas (Čile)

Reykjavík (Island).

Cennejšie je, keď pritom porozmýšľate a nebudete pátrať po daných hodnotách na internete.

Jedna správna odpoveď
Otázka 5
5.

Určte, v ktorom z nasledujúcich 4 miest možno predpokladať najvyšší priemerný ročný úhrn zrážok:

Cork (Írsko)

Edmonton (Kanada)

Jekaterinburg (Rusko)

Riga (Lotyšsko).

Cennejšie je, keď pritom porozmýšľate a nebudete pátrať po daných hodnotách na internete.

Jedna správna odpoveď
Otázka 6
6.

Určte, v ktorom z nasledujúcich 4 miest možno predpokladať najnižší priemerný ročný úhrn zrážok:

Adelaide (Austrália)

Bangkok (Thajsko)

Jakutsk (Rusko)

Peking (Čína).

Cennejšie je, keď pritom porozmýšľate a nebudete pátrať po daných hodnotách na internete.

Jedna správna odpoveď
Otázka 7
7.
Väčšina územia Pyrenejského polostrova leží v miernom podnebnom pásme.
Jedna správna odpoveď
Otázka 8
8.
Izotermy spájajú na mape miesta s rovnakou teplotou vzduchu.
Jedna správna odpoveď
Otázka 9
9.
Deň v lete (myslí sa čas od východu do západu Slnka) trvá na Slovensku dlhšie ako v subtropickom pásme.
Jedna správna odpoveď
Otázka 10
10.
Oblasť západnej Európy má v lete v priemere vyššiu teplotu vzduchu ako oblasť východnej Európy.
Jedna správna odpoveď
Otázka 11
11.
Západné pobrežia kontinentov na južnej pologuli sú veľmi vlhké.
Jedna správna odpoveď