Hlavná stránka projektu - Zadanie

Cesta naprieč Antarktídou
Pokúste sa zistiť (napríklad zo zdrojov dostupných na internete), aké poveternostné podmienky má v súčasnosti v Antarktíde náš cestovateľ Jozef Valušiak. Vítané sú aj prvky, ktoré priamo nesúvisia s témou našej videokonferencie - napríklad určenie polohy, v ktorej sa práve nachádza.

K dispozícii od 18. November 2008 v 14:52 do 20. November 2008 v 14:00
Text s pripojeným súborom (text je povinný, súbor je voliteľný)
Individuálny
Počasie - www stránky
Nájdite si stránky venované počasiu, jeho predpovedaniu, vyhodnocovaniu meteorologických a klimatologických charakteristík. Porovnajte ich obsah a kvalitu. Čo konkrétne ponúkajú? (Zadanie sa dá riešiť tak, že si stránky rozdelíte do malých skupín a navzájom sa informujete o svojich zisteniach.) Príklady niektorých stránok sú uvedené v časti Dokumenty a odkazy. ...

K dispozícii od 18. November 2008 v 14:57 do 20. November 2008 v 14:00
Text s pripojeným súborom (text je povinný, súbor je voliteľný)
Individuálny
Do mapy Slovenska zaznač meteorologické stanice, ktoré poznáš.


K dispozícii od 16. November 2008 v 11:53 do 16. November 2009 v 11:53
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny
Znečisťujúce látky v ovzduší
Negatívne účinky niektorých znečisťujúcich látok OXID SIRIČITÝ Oxid siričitý je plyn, ktorý reaguje s vodnými parami za vzniku kyseliny. Jeho účinky na ľudský organizmus sa odvíjajú práve z tejto vlastnosti. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty a očné spojivky. Navyše jeho vdychovanie spôsobuje zužovanie priedušiek. Pri dlhodobom pôsobení vyšších koncentrácií na človeka bol zistený vyšší výskyt a dlhšie trvanie ochorení dýchacích ciest, najmä u detí. ...

K dispozícii od 16. November 2008 v 12:17 do 16. November 2009 v 12:17
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny
Družicové informácie
Vyhľadajte na internete stránku, kde sa dajú nájsť aktuálne družicové informácie o počasí na území Európy.

K dispozícii od 18. November 2008 v 19:08 do 18. November 2009 v 19:08
Súbor (súbor je povinný, popis je nepovinný)
Individuálny