Hlavná stránka projektu - Zadanie

Zadanie projektu

- pozrite si video s pokusom

( riadte sa priebežnými pokynmi učitela , ktorý vám môže video v niektorej čašti pozastaviť a zadať vám ďalšie úlohy )

- napíšte čo ste pozorovali a princíp úlohy

- zistite na čo sa využíva uvoľňujúci sa plyn

- ako sa vyrába v priemysle

- zistite aké sú zásady manipulácie s týmto plynom  v laboratóriu

- spôsob jeho prepravy

V tejto chvíli nie je k dispozícii žiadne zadanie.