Dokumenty a odkazy
Zadanie
Cvičenia
 
Problémy vo východnej Afrike 
- téma vo výučbe geografie na SŠ   
- projekt obsahuje prípravu a úlohy k tejto téme