Dokumenty a odkazy
Zadanie
Cvičenia
 
Projekt obsahuje kompletnú prípravu a súbor cvičení k téme regionálnej geografie - India.
Cieľom projektu je:
  • všeobecná charakteristika Indie (FG a HG charakteristika)
  • charakteristika mnohotvárnosti Indie prostredníctvom postavenia ženy v indickej spoločnosti
  • charakteristika vzdelania a uplatnenie žien v spoločnosti - odraz v hospodárstve
  • charakteristika kastovného systému v hinduistickej spoločnosti
  • charakteristika slumov ...
Súčasťou projektu sú aj niektoré postupy, videá, úlohy a motivačné otázky, ktoré hádam uľahčia prácu pri výučbe a splnia svoj účel.