Dokumenty a odkazy
Postupy a návody
Zadanie
Cvičenia
 
Krv, jej zloženie i ochorenia

   Krv je jednou z hlavných súčastí vnútorného prostredia organizmu. Svojím zložením a funkciou predstavuje životne dôležitú tekutinu, ktorá ako pohyblivé médium spája všetky orgány a tkanivá v tele a má aj homeostatický význam.
   Krv sa skladá z krvnej plazmy a krvných elementov. Krvná plazma je žltkastý, slabo zásaditý vodný roztok bielkovín, elektrolytov a malých organických molekúl. Krvné elementy tvoria červené krvinky (erytrocyty), biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty).
   S krvou sú spojené aj ochorenia ako:
1. Kosáčiková anémia (viď obrázok č.1 v dokumentoch)- genetické ochorenie (keď dôjde k zmene nukleotidov v DNA), červené krvinky majú tvar kosáčika. Krvinky nie sú schopné plniť svoju funkciu na 100% a pacienti postihnutí touto chorobou do niekoľkých týždňov zomierajú.
2. Leukémia (viď obrázok č.2)- rakovinotvorné ochorenie bielych krviniek, kedy dochádza k nadmernému množeniu leukocytov, pričom tieto krvinky nie sú zrelé a schopné funkcie. Rizikovými faktormi pre vznik tohto ochorenia sú ionizujúce žiarenie, určité chemikálie, vírusy (napr.HIV) i genetická dispozícia.
3. Hemofília- vrodená krvácavá choroba. Genetická porucha, ktorá spôsobuje nedostatočnú zrážanlivosť krvi a zastavenie krvácania po poranení. Ochorením trpia hlavne muži.