Hlavná stránka projektu - Zadanie

Pozorovanie
Ako farbí lítium, meď , stroncium plameň ohňa? K akým chemickým reakciám dochádza? Napíšte ich

K dispozícii od 14. Máj 2008 v 14:01 do 14. Máj 2009 v 14:01
Text s pripojeným súborom (text je povinný, súbor je voliteľný)
Individuálny