Hlavná stránka projektu - Cvičenia : Otestujte sa!

Aktuálny čas : 0 Bez časového obmedzenia
K dispozícii od 14. November 2009 v 14:29

Otázka 1 / 10
Ktorý z nasledujúcich činiteľov - ľadovce, monzúnové dažde, rovnomerné zrážky počas roka - najviac ovplyvňujú zmeny vodného stavu a prietoku (to znamená režim odtoku) riek?
Amazonka
Ganga
Rhône
Temža